1.- Les activitats ofertades estan subjectes a les condicions del medi en que es desenvolupen i de les persones que participen, per tant poden patir canvis abans o inclús durant l'activitat (metereologia, estat de la mar etc ...). En cas d'anul·lació per part de Centre Kayak Palamós, el client tindrà dret a l'aplaçament o la devolució de l'iimport abonat.

2.- El client te l'obligació d'informar sobre possibles estats de gestació, pareplexies o enfermetats cardiovascularsabans de contractar cap activitat. Tanmateix es compromet a no estat sota els efectes de l'alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altre medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

Per participar en les activitats aquàtiques es imprescindible saber nedar. Els menors d'edat hauran d'anar amb autorització o estar acompanyats d'una persona responsable.

3.- El compromís de Centre Kayak Palamós comença amb l'activitat contractada, pel que es responsabilitat del client el seu transport fins a les intral·lacions o fins el lloc d'inici de l'activitat. El contracte i la responsabilitat de Centre Kayak Palamós afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a la organització de l'activitat.

4.- Es preus son per persona i inclouen els serveis directes ofertats per Centre Kayak Palamós son amb IVA inclós i pel grupo mínim indicat. La contractació dels serveis externs (allotjament, transport, ...) serà a càrreg del client, si bé per facilitar aquests serveis, en ocasions poden ser gestionats per Centre Kayak Palamós

5.- En el preu està inclós el material necessari. A cada fitxa tècnica s'especificia l'equipament inclós per a cada activitat i programa.

6.- En el preu dels programes i activitats està inclós l'assegurança d'activitats i de responsabilitat civil. Els seveis de lloguer de material i equipament (sense guia), no estan sota la cobertura de l'assegurança.

Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil: contractada amb la companyia asseguradora AXA i Allianz

La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances estan a disposició dels clients i s'enviarà a qui la sol·liciti.

7.- Per confirmar una reserva, el client haurà d'abonar el 100% de l'import total.

8.- La no presentació en la data i hora indicades per Centre kayak Palamós, implicarà l'obligació per part del client del pagament de l'import total de la reserva.

9.- Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de mode exprés la totalitat de les presents condicions generals. En el cas que una persona inscrigui a un altre/s, assumeix en el seu/s nom/s totes i cadascuna d'aquestes condicions generals.